Fetma

Dagens befolkning blir allt mer överviktiga. Av allt stillasittande jobb i kombination med onyttig mat lagras för mycket energi i våra kroppar, vilket på sikt gör oss överviktiga och feta. Detta har blivit ett samhällsproblem som bör belysas och ta diskussion om, för att inte fetma ska bli en folksjukdom.Fetma är ett medicinskt tillstånd på en person som lagrat så mycket fett att det blivit en negativ påverkan på hälsan. Människan förmåga att lagra fett har för många år sedan varit en överlevnad för oss. För länge tillbaka gjorde detta att vi kunde överleva svåra tider och perioder med mycket lite föda. Fettdepåerna hjälper oss också att behålla kroppsvärmen och det påverkar också vår ämnesomsättning och våra hormoner.

Fördelning av fett

Det är inte bara själva mängden fett på kroppen som spelar in på vår hälsa, det är även var på kroppen det sitter. Risken att drabbas av följdsjukdomar ökar markant om fettet är samlat på buken, runt organen. Att vara rund om magen är faktiskt farligare än att vara kraftigt överviktig. Var fettet sätter sig på kroppen skiljer sig mycket mellan kvinnor och män. Kvinnor blir ofta feta runt stuss och lår medan män vanligen får fettet på buken, det vill säga bukfetma. Vill du läsa mer om just bukfetma och manlig hälsa kan du gå in på manlighälsa.se. Där finns bra information om bukfetma men även andra tillstånd som män kan drabbas av.

Mäta fett

Att kunna mäta fett i kroppen är inte lätt, därför har World Health Organization (WHO) tagit fram ett hjälpmedel till att mäta fett, Body Mass Index (BMI). BMI mäter vikten i förhållande till längden och kan ge en indikation på hur mycket fett man har på kroppen. Ett problem med denna mätmetod är dock att det inte bara är fettet utan även muskler, benmassa och vätska som mäts vilket kan ge missvisande resultat. Om vi tar ett konkret exempel så kan en kroppsbyggare väga relativt mycket i relation till sin längd, utan att ha en gnutta fett på kroppen. Det är musklerna som väger mycket och i detta fatt blir dennes BMI väldigt högt, utan att vara överviktig.Så här kan du räkna ut ditt BMI;

  • längden * längden / vikten
  • Längden skrivs då i meter och vikten i kilo

Här är WHOs defenition på BMI;18,5 — 24,9 Normalvikt25,0 — 29,9 Övervikt30,0 — 34,9 Fetma, grad I35,0 — 39,9 Fetma, grad II40,0 + Fetma, grad III

Fakta i texten är hämtad från forskning.se.