När olyckan är framme

Det är inget man önskar sig men ibland händer det att man kommer först på en olycksplats och man måste lösa situationer man inte är så van vid. Det kan också vara så att olyckan är framme på en arbetsplats eller i hemmet och vi står rådvilla och måste fundera på vad vi ska göra.HLRAtt ringa 112 är det absolut bästa man kan göra i en nödsituation oavsett vilken kunskap man bär på. Alla borde få genomgå en kurs i  Hjärt- lungräddning som är en fantastisk kunskap att bära. Detta betyder att om man är först på plats vid en olycka kan man försöka hålla igång andningen och blodcirkulationen till dess att ambulanspersonal dyker upp på och kan ta personen i fråga till sjukhuset.Det finns också ett projekt kallat SMSlivräddare där man som genomgått en utbildning i hjärt-lungräddning kan anmäla sig som en SMSlivräddare och då får meddelanden om misstänka hjärtstopp i området man befinner sig och kan på så sätt rycka in som första hjälpen vid en olycka. Om ingen annan på plats kan hjärt-lungräddning kan man därför drastiskt öka någons chans att överleva ett hjärtstopp.Ta en titt på HLR Hjälpen som både utbildar och säljer produkter som räddar liv. Idag så ser vi hjärtstartare på utvalda platser i samhället och varför inte satsa som företagare på detta också. Det kan rädda liv när olyckan är framme och kan då i det sammanhanget ses som en liten investering.Brand och olyckor är något som regelbundet ska gås igenom på våra företag, hur hanterar vi om någon behöver hjälp. Finns det brandsläckare och brandfiltar på arbetsplatsen. Att genomföra regelbundna brandövningar på företaget är något som ska hållas, det får inte slarvas och missa detta viktiga som det är med hur vi ska hantera vid brand på företaget, mer om detta skriver Arbetsliv Sveriges största arbetsmiljötidning. Det går att kontakta brandmyndigheten i din kommun och få hjälp, att förebygga är det bästa man kan göra.