Undvika trycksår

Människor som tvingas till sängliggande på grund av sjukdom riskerar att utveckla trycksår. Detta kan uppstå mycket fort, bara inom ett par timmar är skadan skedd. Som namnet säger uppstår såret när en kroppsdel blir utsatt för tryck. En stillaliggande patient kan få dessa otrevliga sår på rygg, skinka eller häl. Även nacken och armbågar kan drabbas. Först bildas röda områden på huden där trycket uppstått.

Patientbädden bör hållas torr

Trycksåret uppkommer av den tyngd som den sängliggande utövar mot underlaget. Det kan också uppkomma genom friktionen när patienten dras i stället för lyfts, vid förflyttning i sängen. Huden blir då förskjuten och hopträngd. Risken ökar vid fuktig hy om patienten inte är torr. Trycksår kan uppkomma för patienter i alla åldrar beroende på vilken kondition denne befinner sig i.

sjuksängSovunderlaget är viktigt

Att kunna undvika trycksår är beror dels på omgivande vårdpersonal/ personer och av underlaget patienten ligger på, det vill säga madrassen. Att se till att patienten vänds och att lakan byts är mycket viktigt när det kommer till en sängliggande patient. Att madrassen är av rätt typ är en annan viktig faktor och kanske den som det finns minst kunskap om. Det behövs kontakt med ett företag som är experter.